Wymagania na Administratora

Znajomość regulaminu!

Grudzień, 2019

Jako członek administracji musisz znać regulamin dotyczący serwera oraz podstawową więdzę na temat taryfikatora kar.

Ukończone 15 lat

Grudzień, 2019

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz mieć ukończone 15 lat!

Mutacja

Grudzień, 2019

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz mieć ukończoną mutacje głosową!

Aktywność na serwerze

Grudzień, 2019

Musisz mieć minimum jeden miesiąc aktywności na serwerze!

Dojrzałość emocjonalna

Grudzień, 2019

Aby podanie zostało zaakceptnowane musisz zachowywać się dojrzale jak na swój wiek!

Obsługa programu

Grudzień, 2019

Musisz umieć obsługiwać się serwerem głosowym!

Wolne trzy godziny dziennie

Grudzień, 2019

Musisz posiadać dziennie minimum trzy godziny wolnego czasu, jako administartor!

Kulturę i cierpliwość

Grudzień, 2019

Jako administarotr musisz posiadać kulturę dla użytkowników jak i wyższej administracji oraz cierpliwość dla osób nie umiejących posługiwać się komunikatorem głosowaym.